ბზრიალი

71

ბზრიალი   _  სწრაფად ტრიალი თავისი ღერძის ირგვლივ

 

ორხელიანი, დინამიკური, სიმეტრიული ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია და ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარჯვენა ხელი ზემოთაა განთავსებული, მარცხენა _ ქვემოთ, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.