ბუნაგი

6

ბუნაგი  _  გარეული ცხოველის, ნადირის სადგომი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ქვევით  მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება  რკალური ტრაექტორიის ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა  _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.