ბუდე

1

ბუდე  _ ფრინველის ბინა, სადაც ის კვერცხებს დებს და ბარტყებს ჩეკს

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილია ერთმანეთისკენ მიმართული თითები, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ერთმანეთის მიმართულებით და ბოლო ფაზაში მაჯები ერთმანეთს უახლოვდება, ხელისგულები წინაა მიმართული. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.