ბრინჯაო

20

ბრინჯაო _  ლითონი, სპილენძის შენადნობი სხვა ლითონებთან (კალასთან და ტყვიასთან)

 

ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, დინამიკური, ასიმეტრიული სიტყვა-ჟესტი „რკინა“ –  ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ და სხეულისკენ, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, მარცხენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია მარჯვნივ და სხეულისკენ, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელი გაშლილი თითებით ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს; ჟესტის მეორე ნაწილია დაქტილი „ბ“ , სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.