ბრძოლა

27

ბრძოლა  _   ომი, შეიარაღებული შეტაკება მტერთან, საომარი მოქმედება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთზე გადაჭდობილი თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.