ბიძგი

93

ბიძგი  _  ხელის ან მხრის კვრა, იმპულსი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, ხელი წინ მოძრაობს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.