ბიბილო

73

ბიბილო  _  წითელი ბრტყელი და დაკბილული ხორცოვანი ამონაზარდი ზოგი ფრინველის თავზე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, შუბლზე მიდებულია წინ მიმართული ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, თითები უკან იხრება. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.