ბერკეტი

59

ბერკეტი _   საყრდენ წერტილზე მოძრავად დაყენებული ძელაკი (რითიც შესაძლებელია მცირე ძალის მეშვეობით მძიმე ტვირთის დაძვრა)

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ერთნაირი კონფიგურაციით: გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, ხელი ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.