ბედი

46

ბედი  _  განგება, სვე, წერა, ხვედრი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელი მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითი ჯვარს გამოსახავს შუბლზე. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.