ბარკალი

24

ბარკალი  _  ცხოველის ან ფრინველის ფეხი თეძოს სახსრიდან მუხლისთავამდე

 

ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური სიტყვა-ჟესტი „დაკვლა“ / „ხორცი“  _ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ქვევით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, ხელი ეხება ყელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „ფეხი“ _ ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ქვევით დაშვებული ხელი წინ და უკან განმეორებადი მოძრაობით ეხება ფეხს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და ბარძაყის დონეზე.