ბარგი

21

ბარგი  _  წასაღებად მომზადებული მოძრავი ქონება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილიაერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ჩანთა“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბევრი“ / „სიმრავლე“ _  ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვემოთ.