ბამბა

10

ბამბა  _  ერთწლოვანი ბალახ-მცენარე და მის ნაყოფში გამოხვეული თეთრი ბოჭკო, რომელსაც სათანადო დამუშავების შემდეგ იყენებენ საფეიქრო მრეწველობაში, მედიცინაში და სხვ.

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, ორივე ხელით სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ, ბოლო  ფაზაში ცერები წვერებით ეხება გაშლილ თითებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.