აზრი

1,2

აზრი  _ ფიქრისა და მსჯელობის პროდუქტი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, ხელი თითების წვერებით ეხება საფეთქელს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.