ავლადიდება

avladideba

ავლადიდება   _ რაც კი რამ აქვს, რაც აბადია, ქონება, სიმდიდრე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ხელი სხეულისკენ მოძრაობს და ცერით ეხება სხეულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.