აწონვა

43

აწონვა  _  რისამე წონის, რისამე სიმძიმის გარკვევა სასწორით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ  მიმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.