აცაბაცა

34

აცაბაცა  _  შეუწყობლად, არეულად, აქეთ-იქით

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ და ქვევით, გაშლილი და ქვევით მიმართულია ფალანგებში ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.