ათეული

aTeuli

ათეული  _   ათი − აღებული, როგორც ერთი მთლიანი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ათი“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება თითების წვერებს და ხელები თითებით ერთმანეთს ეხება; ჟესტის მეორე ნაწილი ერთხელიანი, დინამიკური ფორმაა, მარჯვენა ხელი გაშლილი თითების რხევით ქვევით მიემართება. ჟესტი სრულდება მხრებისა და მკერდის დონეზე.