ასო

012

ასო   სამეტყველო ბგერის გრაფიკული ნიშანი

 

ჟესტი წარმოდგენილია დაქტილური ფორმით: ძველი ანბანის ა,ს, და ო დაქტილებით.