ასეული

45

ასეული    ასი ცალისაგან შემდგარი ერთეული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი  „ასი“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ზევით აწეულია საჩვენებელი თითი, მომდევნო ფაზაში საჩვენებელი თითი მოხრილია;  ჟესტის მეორე  ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ჯგუფი“ / „ბანდა“    ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, წრიულად მოხრილი თითებით და ზევით განთავსებული ცერებით გამოსახულია ღია წრეები, განზე გაწეული ხელები ერთმანეთს უახლოვდება და ეხება საჩვენებელი თითებით. ჟესტი სრულდება მხრებისა  და მკერდის დონეზე.