ასაკი

40

ასაკი    ადამიანის სიცოცხლის ესა თუ ის პერიოდი, წელთა რაოდენობა, ათვლილი დაბადებიდან

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრო“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითების რხევით, ცერი ეხება ნიკაპს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უფროსი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ხელი მოძრაობს ზევით და ეხება ნიკაპს. ჟესტი სრულდება სახისა და მხრების დონეზე.