არდადეგები

16

არდადეგები დასვენების პერიოდი, დრო, რომლის განმავლობაში სასწავლებლებში მეცადინეობა შეწყვეტილია, მოსწავლეები დათხოვილი არიან

 

ორნაწილიანი ჟესტის  პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „სწავლა“ ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, შუა და საჩვენებელი თითების წვერებს ეხება ცერი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ზღვარი“ / „-მდე“  მარჯვენა ხელისგული ქვევით დაშვებული, გაშლილი თითებით მიმართულია მარჯვნივ, მარცხენა ხელისგული  გაშლილი თითებით ასევე მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა ხელი ზურგით ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი სრულდება  სახისა და მკერდის დონეზე.