არაყი

15

არაყი   გამჭვირვალე, მაგარი ალკოჰოლიანი სასმელი, რომელიც გამოხდილია პურეულისა, ჭაჭისა ან ხილისაგან

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი და ცერი თითები გამოსახავენ ღია წრეს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი მოძრაობს მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი სრულდება  მკერდის დონეზე.