არამკითხე

7

არამკითხე   ვინც სხვის საქმეში დაუკითხავად ერევა, მეტიჩარა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „არა“ ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი მოძრაობს მარჯვნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შეკითხვა“ მარჯვენა ხელისგული მარჯვნივაა მიმართული, მარცხენა კი მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით ხელები ეხება სახეს ტუჩებთან, შემდეგ ორივე ხელი ქვევით ეშვება და ეხება მკერდს. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.