არადამაკმაყოფილებელი

3

არადამაკმაყოფილებელი     არასაკმარისი, რაც არ კამაყოფილებს მოთხოვნებს, არასაკმარისი, არასათანადო

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „არა“ ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი მოძრაობს მარჯვნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დაკმაყოფილება“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, ხელი ეხება მკერდს და ქვევით ეშვება. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.