აქლემი

83

აქლემი  წყურვილის‚ შიმშილისა და სიცხის ამტანი, ერთი ან ორი კუზის მქონე,   მაღალი ტანის მცოხნელი ცხოველი, რომელსაც აზიაში იყენებენ ტვირთის სატარებლად‚ სამგზავროდ

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  მარცხნივ, მარცხენა კი მარჯვნივ, მხრების დონეზე  ხელები ერთმანეთზე გადაჯვარედინებულია მუშტად შეკრული თითებით, მაჯებით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.