აქეთ-იქით

82

აქეთ-იქით  საპირისპირო მიმართულებები აქეთკენ  და იქითკენ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ხელი რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს ჯერ მარჯვნივ და მერე მარცხნივ. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.