ანწლი

61

ანწლი   მრავალწლიანი მცენარე, სწორ ღეროზე ქოლგის მსგავსად ისხამს ყვავილს და წვრილ შავ ნაყოფს

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა- ჟესტი „შავი“ სახისკენ მიმართული ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით ეხება საფეთქელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხელზე ტრიალი“   ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით ერთმანეთისკენაა მიმართული, მარჯვენა ხელი ასრულებს სპირალისებურ მოძრაობას ქვევით: მარცხენა იდაყვის გასწვრივ.  ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.