ანალოგია

29

ანალოგია   მსგავსება, იგივეობა, მსგავსება არაიგივეობრივ საგანთა, მოვლენათა და ცნებათა შორის

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი  „ფორმა“ წინ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, გაშლილი და  სახისკენ მიმართული ცერებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მსგავსება“ გაშლილი ხელისგულები ქვევითაა მიმართული ქვევით დაშვებული თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს.  ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.