ან

07

ან კავშირი, იხმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც არჩევანი კეთდება ჩამოთვლილ საგნებს, მოვლენებს, შესაძლებლობათა შორის

 

წარმოდგენილია „ა“ და „ნ“ დაქტილები ძველი ანბანით.  დაქტილური ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.