ამაგი

amagi

ამაგი   _  ვინმეზე გაწეული შრომა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, ორფაზიანი ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული წრიულად მოხრილი თითებით სხეულისკენაა მიმართული და ზემოდან ადევს გაშლილი თითებით ქვევით მიმართულ მარცხენა ხელისგულს, მარჯვენა ხელი სხეულისკენ მოძრაობს, მომდევნო ფაზაში მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.