ალფაბეტი

alfabeti

ალფაბეტი  _   ამა თუ იმ დამწერლობაში გამოყენებული, გარკვეული თანმიმდევრობით დალაგებული ასოების ერთობლიობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით წინ მიმართულია ხელისგული, მომდევნო ფაზაში  თითები იშლება და განმეორებადი მოძრაობით ირხევა (მითითებაა დაქტილებზე), ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.