ალისფერი

alisferi

ალისფერი  _  ვარდისფერი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „ალი“ _ ნეკი და ცერი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, სხეულის პარალელურად სრულდება განმეორებადი, ჰორიზონატალური მოძრაობა;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი: “ფერი“ _ ხელისგული მარჯვნივაა მიმართული, ხელი გაშლილი თითებით ზევიდან ქვევით რკალური ტრაექტორიის მოძრაობას ასრულებს სახის დონეზე.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა  და სახის დონეზე.