აღმავალი

5

აღმავალი  _  ვინც ან რაც მაღლა ადის;  რაც იზრდება, ვითარდება, წინ მიდის

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა წინ და ზევით, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.