აღმა-დაღმა

4

აღმა-დაღმა  _  ზევით-ქვევით, ხან აღმა, ხან დაღმა.

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული, წინ მიმართული თითებით, ხელი მოძრაობს ზევით, შემდეგ ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.