აღდგომა

93

აღდგომა მაცხოვრის ცადამაღლება ჯვარცმის შემდეგ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „კვერცხი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზედა ფალანგაში მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, თითი ეხება ტუჩებს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გატეხვა“   ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, მოხრილი თითები ცერებს წვერებით ეხება, ხელები ერთმანეთისკენ გადაადგილდება და ბოლო ფაზაში თითებით ეხება ერთმანეთს. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.