აეროპორტი

aeroporti

აეროპორტი   _ საჰაერო პორტი, აეროდრომი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, იკონური სიტყვა-ჟესტი „თვითმფრინავი“  _  ხელისგული მიმართულია წინ და ქვევით, გაშლილია ნეკი და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი „ადგილი“/ „ტერიტორია“  _ ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.