ადრე

adre

ადრე   _ უწინ, ახალ გათენებულზე

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ცერი და საჩვენებელი თითები ერთმანეთს ეხება წვერებით, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელი ეხება ნიკაპს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.