აბსოლუტური

absoluturi

აბსოლუტური  _ სრული, თავისთავადი, რაც არაფერზე არ არის დამოკიდებული

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, საჩვენებელი და ცერი თითებით იკვრება წრეები, დანარჩენი თითები გაშლილია და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.