ზიზღი

2

ზიზღი   უარყოფითი საქციელით ან მოვლენით გამოწვეული გრძნობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, ქვევით ჩაწეული შუა თითი ეხება მკერდს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტს თან ახლავს სათანადო მიმიკა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.