ზღაპარი

4

ზღაპარი ფანტასტიკური შინაარსის ხალხური თხრობითი ნაწარმოები

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება თითების წვერებს, ხელი ეხება საფეთქელს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.