წუმპე

6

წუმპე  _  მყრალი ლაფი, დაგუბებული უსუფთაო წყალი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, მარცხენა ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელის თითები გაშლილია, ხელები ინაცვლებენ პოზიციებს და კონფიგურაციებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.