წრე

3

წრე _  სიბრტყის ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია წრეხაზით

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი,  წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები მუშტადაა შეკრული, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.