ცხენი

8

ცხენი _  დიდი ტანის ჩლიქგაუყოფელი ცხოველი, რომელსაც იყენებენ შესაჯდომად, შესაბმელად და ბარგის საზიდად

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია  ქვევით, მარჯვენა ხელის გაშლილი და ქვევით მიმართული შუა და საჩვენებელი თითები გარდიგარდმო ადევს მარცხენა ხელის გაშლილ და წინ მიმართულ საჩვენებელ თითს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია ორივე ხელზე, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.