წიწმატი

2

წიწმატი  _ სპეციფიკური ცხარე გემოს მქონე მწვანილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მწვანე“ _ ხელისგული მიმართულია წინ და მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართული საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ფოთოლი“ _ ხელისგულები სხეულისკენაა  მიმართული, მარჯვენა ხელის ცერით და საჩვენებლი თითით შეკრულია წრე და ხელი ეხება იმავე კონფიგურაციის მარცხენა ხელის თითების წვერებს, მარჯვენა ხელი მარჯვნივ მოძრაობს კლაკნილი ტრაექტორიით, მომდევნო ფაზაში მარჯვენა ხელისგული ზევითაა მიმართული, ცერი და საჩვენებლი თითი მოხრილია, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულება კლაკნილი ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.