წამოსვლა

8

წამოსვლა  _  აქეთ (მოლაპარაკისაკენ) სვლა, ადგილის გადმონაცვლება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია განზე გაწეული ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარცხნივ და სხეულისკენ.  ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.