წაკითხვა

2

წაკითხვა   _    დაწერილი (დაბეჭდილი) ტექსტის გაცნობა

 

ორხელიანი, დინამიკური, სიმეტრიული ჟესტი, ზევით  მიმართულია ნეკებით ერთმანეთზე მიდებული ხელისგულები  გაშლილი და წინ მიმართული თითებით,  ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი, მონაცვლეობითი მოძრაობა წინ და უკან.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.