ფხვნილი

100

ფხვნილი  _  ფხვიერ ნაწილაკებად ქცეული რამე, ნაფშვენი, ნაფხვენი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი და შუა თითების წვერები განმეორებადი მოძრაობით ეხება ცერს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.