ფიქრი

8

ფიქრი  _   თავისთვის, გუნებაში მსჯელობა, რისამე წარმოდგენა, აზრად ქონა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, საფეთქელთან განთავსებული და სახისკენ მიმართული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითების რხევით მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.