ფიგურა

8

ფიგურა _  1. სიბრტყის ნაწილი, შემოსაზღვრული დახშული ხაზით, ხატვით ან ხაზვით გამოყვანილი გამოსახულება; 2. ადამიანის ტანის მოყვანილობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ორივე ხელით  სინქრონულად სრულდება სხეულის ფორმის რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.