ფეხი

5

ფეხი _   ცოცხალი არსების კიდური, სასიარულო ორგანო

 

ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, გაშლილი და ქვევით მიმართული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ფეხთან განთავსებული ხელისგული, სრულდება განმეორებითი მოძრაობა წინ და უკან და ხელი ეხება ფეხს. ჟესტი წარმოდგენილია ფეხის დონეზე.